تبلیغات
آقا امام زمان (عج) - با عشقی زندگی كنیم

آقا امام زمان (عج)

اللهم عجل لولیك الفرج

 

با عشقی زندگی كنیم

 

نوشته شده توسط:محمد علی

با عشقی زندگی كنیم

درویشی به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده میشود !
پس از اندك زمانی داد شیطان در می آید و رو به فرشتگان می كند و می گوید : جاسوس می فرستید به جهنم!؟
از روزی كه این آدم به جهنم آمده مداوم در جهنم در گفتگو و بحث است و جهنمیان را هدایت می كند ...
سخن درویشی كه به جهنم رفته بود این چنین بود: با چنان عشقی زندگی كن كه حتی بنا به تصادف اگر به جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند ...