تبلیغات
آقا امام زمان (عج) - خلیفه سوم عثمان خود را کافر میدانست

آقا امام زمان (عج)

اللهم عجل لولیك الفرج

 

خلیفه سوم عثمان خود را کافر میدانست

 

نوشته شده توسط:محمد علی

خلیفه سوم عثمان خود را کافر میدانست

مغیرة بن شعبه پیش عثمان که در محاصره بود- آمده گفت: ای امیرال... این جماعت علیه تو اجتماع کرده اند، بنابراین اگر مایلی برو به مکه، یا اگر میخواهی از دیوار خانه ات دری برایت میگشائیمتا از آنجا به شام بروی، و در آنجا معاویه و طرفدارانی که از مردم شام داری هستند، و هر گاه هیچیک از اینها را نمی پسندی تو و ما بیرون میائیم و اختلافمان را با این جماعت به قرآن عرضه میداریم.

عثمان گفت: در مورد پیشنهاد رفتن به مکه، من از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که میفرمود: در مکه یکی از قریش کافر و مدفون میشود که نیمی از عذاب این امت اعم از انس و جن نصیبش خواهد شد. بنابراین نمیخواهم من آن شخص باشم... !!!

از این روایت بر میاید که عثمان بر اثر یقینی که به جرائم وگناهان خویش داشته بیش از این که به مفاد روایاتی که هوادارانش برایش ساخته و نقل کرده اند. مانند حدیثی که به او و نه نفر دیگر مژده بهشت میدهد. اطمینان داشته باشد به انطباق حدیثی بر خویش اطمینان داشته است که درباره یک قرشی نامعلوم و غیرمشخص آمده است.


___________________________

منبع :

(الغدیر 9/153, مسند الحرم 67:1، الامامة والسیاسة لابن قتیبة ص 35، تاریخ الخطیب 272:14، الریاض النضرة 129:2، تاریخ ابن کثیر 210: 7، مجمع الزوائد 230:7 ، الصواعق ص 66، تاریخ الخلفاء للسیوطی ص 109، السیرة الحلبیة 188:1، تاریخ الخمیس 263:2، إزالة الخفا 243:2.)